Nå kan du følge med din favorittelv på Inaturs laksebørs. Hvor mye fisk rapporters inn. Hvor stor er den største laksen? Du finner også fiskekort hvis du vil prøve lykken.

Laksebørs.Forsidebilde.Desktop.Laksebørsen finner du på https://laksebors.inatur.no/

Her kan du blant annet se siste fangster, største fangster og finne din elv og se fangstrapporter.