Hvor mye fiskekort selger dere? Hvor i landet eller verden kommer fiskerne fra? Hvor mye fisk slippes ut igjen? Hvor flinke er de forskjellige fiskerne til å rapportere fangster? Hvilke korttyper selges det mest av? Hvor mye fisk fanges hver uke i sesongen? Hvor mye tjener dere på utenlandske fiskere, sammenlignet med norske? Dette er bare noen av spørsmålene du får svar på i Inaturs nye trendrapport for fiske.

Nå kan du enkelt følge utviklingen i din lakseelv fortløpende gjennom sesongen, eller tilbake i tid. Rapporten er delt i tre hovedoversikter: ØKONOMI, FANGST, IKKE RAPPORTERTE KORT.

Logg deg inn på din side på inatur.no, så finner du rapporten som gjelder for din elv.

 

ØKONOMI – Få full oversikt

Trendrapporten viser deg hele salgsutviklingen på en enkel måte. Her finner du blant annet akkumulert salg per uke og år, salg per utsalgssted, omsetning norske fiskere kontra utenlandske, salg hjemmefylke kontra bortefylker, antallet unike fiskere, antall solgte kort per nasjon eller fylker, antallet døgnkort, ukekort og sesongkort som selges og salg og fangst per kortype.

Følg salget av fiskekort gjennom sesongen.
Hvor kommer fiskerne fra – og hvor mye kjøper de fiskekort for?

Skjermbilde-2021-03-10-kl.-13.37.58-e1615385659917-1024x762-1

FANGST – Full kontroll

Rapporten viser deg blant annet hvor mye fisk som fanges per uke. Hvilke arter som fanges, hvor mye som gjenutsettes og hva som beholdes. Her får du også oversikt over fangst per person, og hvem som sletter eller endrer sine fangstrapporter underveis i sesongen. Det registreres uønskede arter som oppdrettslaks og pukkellaks. Du kan også lese registreringer av lakselus funnet, og oversikter over fangstredskaper benyttet.

Full oversikt over fangst per uke for alle laks, sjøørret og sjørøye.

Skjermbilde-2021-03-10-kl.-13.38.11-e1615388166175-1024x754

Eksempel på oversikter over fanget og gjenutsatt laks per år.

Laks.Sluppet ut. Fanget.

IKKE RAPPORTERTE KORT – Full oversikt over manglende rapportering

En egen del av rapporten viser deg hvem som ikke har rapportert fangst. Du får her også en oversikt over hvor mange purringer personene har fått og kontaktinformasjon.

Det vil her også være mulig å se trender – hvilke korttyper rapporteres det mest på? Du får oversikt over blant annet fangst og rapporteringsprosent per fiskekorttype.

HVOR FINNER DU TRENDRAPPORTEN?

Er du tilbyder på inatur.no? Da kan du enkelt logge inn på din side – finne lakseelva deres – og klikke deg inn på “rapporter”. Der finner du “Trender for fiske” – med info om din elv. Bruker du ikke inatur.no til salg av fiskekort i dag? Ta kontakt!

OVERSIKT UØNSKEDE ARTER

Systemet ivaretar innrapportering av uønskede arter som pukkellaks og rømt oppdrettsfisk. Dette gir god kontroll for dere. Vi kan også sette opp egen rapportering for eksempelvis "tiltaksfisk", slik at det kan komme egne rapporteringer også for dette.

Unknown-1

Ønsker du å prøve Inaturs løsninger for salg av laksefiske, eller har spørsmål om trendrapporten?

Ta kontakt med en av våre laksefiskeeksperter:

• Gudmund Nygaard, 938 66 717, gudmund.nygaard@inatur.no

• Alf Helge Tønnessen, 916 61 891, aht@inatur.no